Askerlik süresi adaylıkta değerlendirilir mi?
04.05.2017

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetimi yapmak üzere askere gittim. 12 ay uzun dönem askerlik yaptım. Askerlik dönüşü askerlik hizmetim değerlendirilerek adaylığımın kaldırılması gerekmez mi?

Cevap
Sağlık-Sen     08.05.2017

Aday memurluğa ilişkin düzenlemelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun III üncü kısmının adaylık başlıklı 3’üncü bölümünde 54 ila 56’ncı maddelerinde düzenlenmiştir.

            657 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde “Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.

            Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

            Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.”ifadesine yer verilmiştir.

            Mezkur hüküm uyarınca 21/2/1983 tarih ve 83/6061 Bakanlar Kurulu Kararı ile "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik" 27/06/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

            Anılan Yönetmeliğin 23’üncü maddesinde “Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesi (E)ve (F) fıkraları gözönünde bulundurularak kurumlarınca belirlenir.

          Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.” Düzenlemesi bulunmaktadır.

          Devlet Memurları Kanununun 159’uncu maddesinde “Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.” denilmektedir.

          Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca:

          -Adayken askere giden memurların adaylığı askerlik dönüşü kaldığı başlamak suretiyle tamamlattırılmaktadır.

          -Askerlik nedeniyle adaylık süresi askerlik süresi kadar kısalmamaktadır.

          -Asil memurluğa atananların adaylık süreleri ile askerlik süreleri kazanılmış hak aylık derce ve kademelerinde değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo